ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཟེར་བའི་གྲོས་གླེང་།


ད་ལོ་ནི་བོད་གཞུང་དང་རྒྱ་གར་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་གིས་༡༩༡༤་ལོར་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་གྱི་ཡོད་པའི་དུས་དྲན་ཡིན་པས། ཁ་སང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་ཤིང་སྟག་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཟེར་བའི་གྲོས་གླེང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG