ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་དུས་གཉིས་པའི་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ།


སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གིས། གཞུང་ལོ་ངོ་བཞིའི་རིང་སྲིད་འཛིན་ གནང་རྒྱུའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་དུས་གཉིས་པའི་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ གནང་གྲུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྲིད་འཛིན་སྐུ་གཞོན་ཀྱང་རེས་གཟའ་ཉི་ཉིན་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་རེད། རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐང་ཆེན་གྱི་ཐོག་མི་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པའི་མང་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་གནང་རྒྱུའི་མཛད་འཆར་ཁག་གི་སྐོར་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ་ནས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མས་ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG