ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༩

མཚོ་སྔོན་གྱི་བོད་ས་ཁག་བཞི་ལ་རྒྱ་མི་ཇེ་མང་དུ་གཏོང་འཆར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དང་རེབ་གོང་ཁུལ། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དང་ཁྲི་ཀ་རྫོང་བཅས་ས་ཁུལ་གསུམ་དང་རྫོང་གཅིག་གི་བོད་ས་ཁག་བཞི་གྲོང་ཁྱེར་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་འཆར་འགོད་བྱས་ནས་རྒྱ་རིགས་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་གནས་སྤོར་བྱེད་དུ་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ནས་

XS
SM
MD
LG