ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༠༩/༢༩

སྲིད་འཛིན་ཊམ་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་ཀྱི་འོས་མིར་མིང་འདོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ནོར་ཝེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་ཨི་སི་རལ་དང་ཨ་རབ་ཚོ་དཔོན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་འབྲེལ་བཙུགས་ཏེ་ཞི་བདེའི་གྲོས་མཐུན་ཞིག་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་པར་བར་འདུམ་གྱི་འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་སོང་། དེར་བརྟེན་སྲིད་འཛིན་ཊམ་ལ་༢༠༢༠་ལོའི་འཛམ་གླིང་གི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG