ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ།


རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རང་གི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའི་ལས་གཞི་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རོགས་རམ་དང་ཚོང་རྒྱག་ཐབས་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་་ནང་ནན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་་་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG