ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

བྱང་ཀོ་རི་ཡས་འཕུར་མདེལ་ཚོད་ལྟ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཕྱི་ཟླ་༩་པའི་ཚེས་༢༧་ཉིན་བྱང་ཀོ་རི་ཡས་ཉི་ཧོང་གི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་འཕུར་མདེལ་ཞིག་འཕངས་ནས་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཚད་ལྟ་དེ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་ནེའུ་ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ཆེན་ལ་གཏམ་བཤད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG