ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༠

ད་ལོའི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་གསར་འགོད་པ་གཉིས་ལ་ཐོབ་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་མོར་ལོ་འདིའི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དེ་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐད་བྱས་རྗེས་ཅན་གྱི་ཧྥི་ལི་པིན་དང་ཨུ་རུ་སུའི་གསར་འགོད་པ་གཉིས་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG