ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

གསར་འགོད་པ་རེ་སཱ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་འགྲོ་རྩིས་མེད་པ།


༄༅། ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་གསར་འགོད་པ་མིང་གྲགས་ཅན་ཏེ། ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་རེ་སཱ་ཡིས་རང་ལ་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་གཞུང་གིས་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ནས་ཁྲིམས་ལ་གཏུག་གི་ཡོད་པ་དེ་ལ་གཡོལ་ཐབས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་འགྲོ་རྩིས་མེད་ཅེས་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG