ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

ཞིས་ཅིན་ཕིང་དང་ཕུ་ཊིན་གྱི་འབྲེལ་བས་རྒྱ་ནག་ལ་དཀའ་ངལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་ཨུ་རུ་སུའི་སྲིད་འཛིན་ཕུ་ཊིན་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ཡུ་རོབ་ལ་ལོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོར་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་དམག་འཁྲུག་དང་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG