ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༩

རྒྱ་ནག་གི་འོ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྲུ་གུའི་ནུ་མ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བའི་རྟགས་གང་ཡང་བྱུང་མེད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད།


རྒྱ་ནག་ཏུ་བཟོས་པའི་ཕྲུ་གུའི་འོ་ཙམ་གྱིས་ཕྲུ་གུའི་ནུ་མ་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པའི་ར་འཕྲོད་དང་དཔང་རྟགས་སོགས་གང་ཡང་མེད་ལུགས་རྒྱ་ནག་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG