ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༦

བལ་བོད་ས་མཚམས་འགྲམ་ནས་བོད་དུ་ལོག་མཁན་མི་དགུ་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་པ།


བལ་བོད་ས་མཚམས་འགྲམ་ནས་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་མཁན་བོད་མི་དགུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གཙོ་བོ་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་ གྱི་དུས་ཚོད་རྫོགས་པ་སོགས་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་པ་དང་ བོད་མི་དེ་དག་ཕྱིར་བོད་དུ་ལོག་རྒྱུ་དཀའ་ ལས་ཁག་པོ་ཆགས་པའི་སྐོར་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྡོད་ འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་གསན་རོགས་གནང།

XS
SM
MD
LG