ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༩

རྒྱ་ནག་གི་རྗེས་མའི་འགོ་ཁྲིད་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་གནོན་ཤུགས།


རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་རྗེས་མ་བྱ་རྒྱུར་ངེས་པ་ཤི་ཅིན་པིང་ལ་ཡུལ་དེའི་གུ་ཡངས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལྟ་བ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་གིས་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ རྒྱ་ནག་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐད་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་གནས་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG