ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་ཇར་སིའི་བོད་པའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དེང་སྐབས་ཏོག་དབྱིབས་ཀྱི་ནད་དུག་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་ཇར་སིའི་ས་གནས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་ ས་གནས་སུ་གནས་འཁོད་བོད་པའི་སྨན་ཞབས་པ་ཚུད་པའི་བོད་པ་དཀའ་ངལ་ཅན་ཁག་ཅིག་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པའི་ཐད་ལ་ཀུན་བཟང་ སྒྲོལ་མས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG