ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

རྒྱ་ནག་གི་གནད་ཡོད་འགོ་ཁྲིདཅིག་གི་ལས་གནས་ཤོར་ཡོད་པ།


སྲིད་འཛིན་ཧུ་ཇིན་ཏ་བོའི་མཐུན་ཕྱོགས་དཔོན་རིགས་ཤིག་་གི་བུ་རླངས་འཁོར་བརྡབ་སྐྱོན་བྱུང་བའི་ཚབས་ཆེའི་དོན་རྐྱེན་གྱི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ མཐོ་རིམ་་དཔོན་རིགས་དེའི་གནས་རིམ་ཕབ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ རྒྱ་ནག་ནང་ལོ་བཅུ་རེའི་མཚམས་སུ་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་བསྒྱུར་གྱི་དུས་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་གླེང་རྙོག་གསར་ཤོས་དེ་ཡིན་པའི་སྐོར་གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG