ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༠༡/༢༩

རོགས་དངུལ་བསྡུ་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བཀོད་ཁྱབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་བོད་མི་ཉམ་ཐག་ཚོར་རོགས་སྐྱོར་མ་དངུལ་བསྡུ་སྟངས་ཐད་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་བཀོད་ཁྱབ་ཅིག་གནང་ཡོད་པ་འདིའི་གནད་འགག་དང་དམིགས་ཡུལ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པར་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ།

XS
SM
MD
LG