ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མི་དགུ་འཛིན་བཟུང་དང་དམ་བསྒྲགས།


བལ་ཡུལ་ནང་གསུམ་དུས་སྒེར་ལངས་ཉིན་མོར་བལ་ཡུལ་ནད་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་མི་གནས་སྡོད་ས་གནས་ཁག་ལ་ཉེན་རྟོག་པ་འཕོན་བཀྲམ་ནས་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེར་བྱས་འདུག་པ་མ་ཟད། བོད་མི་ལྔས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་མདུན་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་རྗེས་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག་པ་དང་། གཞན་བཞི་ལམ་ཟུར་དུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཀཐ་མན་ཌུ་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་གཙོ་པ་སངས་ལགས་སུ་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG