ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༩

བལ་ཡུལ་གྱི་ཆེས་མཐོ་ཁྲིམས་ཁང་གིས་མི་ལྔ་གློད་བཀྲོལ།


བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་མི་ལྔར་གཟི་དང་བྱུ་རུ་སོགས་ནག་ཚོང་བརྒྱབ་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ནས་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཀྱང་། ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་གྱི་ཆེས་མཐོ་ཁྲིམས་ཁང་གིས་བོད་པ་གཉིས་ཚུད་པའི་མི་ལྔ་བོ་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་ག་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG