ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

བལ་ཡུལ་གྱིས་མཚམས་སུ་མི་འབོར་གྲངས་བཤེར་བྱ་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ཞུས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ལ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་བལ་པོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ཁག་ཅིག་གི་མི་འབོར་གྲངས་བཤེར་བྱ་འཆར་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཆོག་མཆན་ཞུས་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG