ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

བོད་དོན་ཐོག་ཏུ་ཨ་རྒྱའི་འཐབ་རྩོད་བར་དུ་ཚུད་པའི་བལ་ཡུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་འོག་མ་དང་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཨ་ཛ་ར་ཛི་ཡ་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བའི་གཞིས་སྒར་གཉིས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG