ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

བལ་ཡུལ་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་གཟེངས་རྟཊ་ཐོབ་པའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བལ་ཡུལ་དུ་གནས་འཁོད་བོད་པ་ཚོས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་ཚོགས་ནས་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་ཡོད་ཅིང་། བལ་པོའི་ཉེན་རྟོག་པ་ཚོས་ལྟ་རྟོག་བྱས་པ་མ་གཏོགས་རྒྱལ་ས་ཀ་ཐ་མན་རྡུའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་པ་འདུས་སྡོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ལའང་སྔ་ལོ་ལྟར་དམག་མི་ཕོན་ཆེན་འགྲེམ་འཇོག་བྱས་ནས་དམ་དྲག་བྱས་མེད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG