ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

བལ་ཡུལ་དང་བྷང་ལ་དྷེ་ཤི་ཡིས་ཛ་དྲག་ངང་སྨན་ཁབ་རག་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་ནང་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་གཉིས་པ་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆེ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་རྒྱ་གར་གྱིས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོག་ཆེད་ཀྱི་སྨན་ཁབ་ཕྱིར་ཚོང་བྱ་རྒྱུ་གནས་སྐབས་མཚམས་འཇོག་བྱས་པར་བརྟེན་བལ་ཡུལ་དང་བྷང་ལཱ་དྷེ་ཤི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱིས་ཛ་དྲག་གི་ཐོག་ནས་ཏོག་དབྱིབས་སྔོན་འགོག་གི་སྨན་ཁབ

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG