ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༠

ཨ་རིའི་དམག་མི་ཕྱིར་འཐེན་དང་ནུབ་ཆིངས་དམག་དོན་སྒྲིག་འཛུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་གིས་མ་འོངས་པའི་བདུན་ཕྲག་འགའི་ནང་དུ་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གྱི་ས་ཐོག་ཏུ་འགྲེམ་འཇོག་བྱེད་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་དམག་མི་འབོར་ཆེན་ཞིག་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་འདུག ཡིན་ནའང་ནུབ་ཆིངས་དམག་དོན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ཊི་ཊོལ་ཊན་བྷག་གིས་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཏ་ལི་བྷན་ཤོག་ཁག་གིས་ཚུར་རྒོལ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG