ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

ཧོང་ཀོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་གསར་པས་དངུལ་ཁང་ཁག་ལ་དམ་དྲག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་དམིགས་བསལ་ས་ཁུལ་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་མངའ་ཁུལ་དེའི་དངུལ་ཁང་ཁག་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་སྒོར་གཏོང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཁག་ཅིག་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིན་མིན་དོགས་པ་བྱུང་ཚེ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG