ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

ཨང་སན་སི་ཅཱི་དངོས་སུ་ཁྲིམས་ཁང་ལ་ངོ་བཅར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༢་པའི་ཚེས་༡་ཉིན་འབར་མའི་དམག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཞི་སྲིད་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་མགོ་རྟིང་བསློགས་ཏེ་སྐབས་དེའི་གཞུང་འཛིན་དམངས་གཙོ་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཨང་སན་སུ་ཅཱི་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཤིང་། རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཁོང་འབར་མའི་དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་ཁང་ལ་ངོ་བཅར་ཐོག་མ་དེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG