ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༦

འབར་མའི་ངོ་རྒོལ་བ་ཚོས་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་བཀག་པ།


༄༅།། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་འབར་མའི་དྲག་པོའི་གཞུང་འཛིན་པ་ཚོར་རྒྱལ་ནང་གི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་མི་ཆོག་ཅེས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཞིང་། འབར་མའི་མི་དམངས་ཀྱིས་དམངས་གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱུང་བའི་དབུ་ཁྲིད་ལྕམ་ཨཱང་སང་སུ་ཆི་གློད་གྲོལ་ཡོང་ཐབས་སུ་དྲག་པོའི་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་ཞིག་བཀག་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། པ་སངས་དབྱང་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG