ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

འབར་མའི་དམག་གཞུང་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ངོས་ལེན་ཐོབ་ཐབས།


༄༅།། རོ་ཡེ་ཊར་སི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། གཟའ་འཁོར་རྗེས་མར་འབར་མའི་དམག་གཞུང་གིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ནས་ངོས་ལེན་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་འབར་མའི་དམག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཞུགས་ནས་འབར་མའི་སྐུ་ཚབ་བྱེད་ཆོག་གི་མེད་པ་དང་འབར་མའི་དམག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ནས་རྩོད་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་པའི་སྐོར། ཚེ་རིང་དབང་མོས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG