ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

བོད་མི་གཞས་པ་གློད་འགྲོལ་ཡོང་ཆེད་ཀྱི་ལས་འགུལ།


བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་གཞས་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ་འཛིན་བཟུང་མུ་ མཐུད་ནས་བྱེད་བཞིན་པའི་དུས་འདིར། དབྱིན་ཡུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་བོད་མི་གཞས་པ་ཚོ་བཙོན་ཁང་ནས་གློད་ འགྲོལ་ཡོང་བའི་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་ཞིག་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད།ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་དེའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ལྟར་ན། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞས་པ་གྲགས་ཅན་Peter Gabriel སོགས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཡོད་པ་རེད་འདུག
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG