ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༡༨

མདོ་སྨད་མཛོད་དགེ་རུ་ཨ་མ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ།


མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་མཛོད་དགེ་རུ་དགུང་ལོ་༣༠་ལ་སླེབས་པའི་དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་༡༣་ཉིན་རྫོང་ཐོག་ཏུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དུ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་གྲོངས་པ་དང་། མོའི་བཟའ་ཟླ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་དང་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཕ་ཡུལ་མཛོད་དགེ་ནས་ཡིན་ཞིང་ད་ལྟ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའི་ལེགས་བཤད་ལགས་སུ་་ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ནང་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG