ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༢

ལ་དྭགས་ཀྱི་བོད་པའི་རྒན་གསོ་ཁང་ཞིག་ཏུ་མི་༣༠་ལ་ནད་དུག་འགོས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལ་དྭགས་ཀྱི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་རྒན་གསོ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཞིག་ས་གནས་དེའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ནད་གཡོག་ལ་བསྐྱོད་པའི་སྐབས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོས་པ་མ་ཤེས་པར་རྒན་གསོ་ཁང་དེར་མུ་མཐུད་དུ་ལས་འགན་བསྒྲུབས། བདུན་ཕྲག་གཉིས་རྗེས་སུ་ལས་བྱེད་པ་དེ་བདེ་ཐང་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་ངལ་གསོ་རྒྱག་བཞིན་པའི་དུས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འགོས་ཡོད་པ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG