ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༡

རྒྱ་གར་དང་པ་ཀིས་ཐན་ཆུ་ལོག་གིས་མི་གསུམ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་སྲོག་སྐྱོན།


རྒྱ་གར་དང་པ་ཀིས་ཐན་ནང་ཆར་པ་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་ནས་ཆུ་ལོག་དང་ས་རུད་ཀྱིས་མི་གྲངས་གསུམ་བརྒྱ་བརྒལ་བར་སྲོག་སྐྱོན་དང་ཁང་པ་སྟོང་ཚོ་འགའ་ཞིག་ལ་སྐྱོན་ཆག་བྱུང་འདུག་པའི་སྐོར། རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG