ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༦

མོན་པ་རྒྱུས་ལོན་གྱི་པར་རིས་སྒྲུང་དེབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཝི་ནེ་ཤིལ་ཨོ་བྷེ་རོ་ཡེས་བརྩམས་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་མཐོ་ལྗོངས་ཀྱི་མོན་པའི་མི་རིགས་རྒྱུས་ལོན་གྱི་འགྲུལ་བཞུད་པར་རིས་སྒྲུང་དེབ་ཅིག་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་ནང་དངོས་སུ་དཔར་འགྲེམ་བྱས་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG