ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

མོན་པ་རྒྱུས་ལོན་གྱི་པར་རིས་སྒྲུང་དེབ།


༄༅།། རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཝི་ནེ་ཤིལ་ཨོ་བྷེ་རོ་ཡེས་བརྩམས་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་མཐོ་ལྗོངས་ཀྱི་མོན་པའི་མི་རིགས་རྒྱུས་ལོན་གྱི་འགྲུལ་བཞུད་པར་རིས་སྒྲུང་དེབ་ཅིག་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་ནང་དངོས་སུ་དཔར་འགྲེམ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། པར་དེབ་དེའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་སྔོན་ཆད་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་དབང་ཤུགས་འཐབ་རྩོད་དུས་སུ་བོད་དང་རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག་བཅས་ཀྱིས་ཆ་བགོ་བྱས་པའི་མོན་པ་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ལོ་རྒྱུས་བཅས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་པར་རིས་དེར་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་གྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG