ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༣

སོག་ཡུལ་གྱི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པར་འོས་འདེམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། སོག་པོའི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འོས་འདེམས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་གཞུང་འཛིན་སོག་པོའི་མི་དམངས་ཚོགས་པར་གྲོས་ཚོགས་ཁྲིམས་བཟོ་བ་གྲངས་མང་གི་གདན་གྲངས་ཐོབ་ཡོད་ཅིང་། དེར་བརྟེན་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དེས་སྔར་བཞིན་སྲིད་དབང་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྣོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG