ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

འཛམ་གླིང་འདིར་མི་༢༦༥༠༠༠༠༠༠་ལ་བཀྲེས་ལྟོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཟའ་བཅའི་ལས་འཆར་ལྷན་ཁང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱིས་ལོ་འདིར་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་མི་གྲངས་༢༦༥༠༠༠༠༠༠་ལ་བཀྲེས་ལྟོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྲིད་ཅིང་། འདི་ནི་སྔོན་ཆད་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་འགྱུར་ཉེན་ཆེ་ཞེས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ཞིག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

XS
SM
MD
LG