ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༧/༢༦

རྡ་ས་ནས་རྣ་ཐོད་ལའི་བར་དུ་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་གོམ་སྐྱོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། བོད་དོན་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་པ་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་སྣ་ཐོད་ལའི་བར་དུ་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་ཞིག་མགོ་བརྩམས་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG