ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མ་ལ་ལ་ཡིས་མ་འོངས་ཀི་སེ་ཐན་གྱི་ནང་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐབས།


སྔ་ལོ་བོུའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། ཏ་ལི་བན་གྱིས་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏེ་རྨས་སྐྱོན་བཏང་པའི་པ་ཀི་སེ་ཐན་གྱི་ སློབ་གྲྭའི་བོུ་མ་ལ་ལ་ཡིས་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་མ་འོངས་ཀི་སེ་ཐན་གྱི་ནང་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་སྲིད་དོན་པ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་པའི་གཏམ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་གནས་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་ བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG