ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

ལུའ་ཤའ་པཽ་དང་ཁོང་གི་ཟ་ཟླ་་ནོ་སྤེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྒོར་བཅར་འཇུག་དགོས་པ།


རིང་མིན་ནོར་ཝེ་ཡི་རྒྱལ་ས་ཨཽསོལོ་ནང་ནོ་སྤེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྒོར་ལོ་ཤའ་སྤོ་དང་ཁོང་གི་ཟ་ཟླ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་པར་གཏོང་དགོས་པ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པས་ཡོང་ཁྱབ་བསལ་བསྒྲགས་ཤིག་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད་་ ཡང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་གིས་ཀྱང་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་གནས་འདྲི་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་བསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG