ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

ཐེ་ཝན་གྱི་ལག་ཁྱེར་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་ཅེས་བྲིས་ཡོད་པ་བསུབ་རྒྱུའི་གྲོས་གཞི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཐེ་ཝན་གྱི་ཕྱིར་སྐྱོད་ལག་ཁྱེར་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ཡིག་ལ་ཀྲུང་ཧྭ་མིང་གོ་ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་དང་། དབྱིན་ཡིག་ལ་Republic of China་སྟེ། རྒྱ་ནག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་བྲིས་ཡོད་ཅིང་། དེར་བརྟེན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཏུ་མི་མང་པོ་ཞིག་ཐེ་ཝན་ལ་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་སྟེ། PRC་ལ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་གཉིས་འཕྱུག་གི་ཡོད་པས་ཐེ་ཝན་གྱི་ཕྱིར་སྐྱོད་ལག་ཁྱེར་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་ཅེས་འཁོད་པའི་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG