ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༢/༢༣

དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོའི་མཉམ་འབྲེལ་གྲོས་མོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། འཛམ་གླིང་གི་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ཧེ་ལི་ཧྥེཀ་སི་གླེང་སྟེགས་སུ་མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས་ཁ་གཏད་ཇི་ལྟར་གཅོག་དགོས་མིན་ལ་མཉམ་འབྲེལ་བྱ་དགོས་པའི་གྲོས་མོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཚོགས་ཆེན་དེའི་གྲོས་གཞི་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་ཡིན་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG