ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༤

རྒྱ་གར་གྱི་གློག་བརྙན་བཟོ་བཀོད་པ་ར་ཛྷ་མོ་ལི་ལ་ཨ་རིའི་གློག་བརྙན་གྱི་ཆེས་མཐོའི་ཨོསི་ཁར་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ངེས་ཡིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་སོགས་ནང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་དགའ་སྤྲོ་ཆེན་པོའི་ངང་ལྟས་མོ་ལྟ་བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་གློག་བརྙན་བཟོ་བཀོད་པ་རཱཇ་མུ་ལི་ཡི་གློག་བརྙན་ཨར་ཨར་ཨར་ཞེས་པ་དེར་རིང་མིན་ཨ་རིའི་གྱི་གསེར་གྱི་གོ་ལའི་ཐོག་ཨོ་སི་ཁར་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ངེས་ཀྱི་ཡིན་པའི་སྐོར་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG