ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལ་འོ་སོ་ཡི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་འོས་འདེམས།


ལ་འོ་སོ་ཡི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་འོས་འདེམས།

ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་གྲུ་ལའོ་སེ་གཞུང་འཛིན་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་ཡིས་རང་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་འདེམས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།།

XS
SM
MD
LG