ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༣

ཀིར་ཀི་སི་ཐན་གྱི་སྲིད་དབང་འཐབ་རྩོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དབུས་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀིར་ཀི་སི་ཐན་གྱི་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་སྲིད་གཞུང་མགོ་རྟིང་སློག་སྟེ་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པ་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ནས་ཟུར་དུ་སྲིད་དབང་བཟུང་ཡོད་པའི་སྐོར། རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG