ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༥

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༤ ལོའི་ཟླ་༣ ཚེས་༢༧ །


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་རྐྱེན་ཨ་རི་དང་ཨི་སི་རེལ་གྱི་འབྲེལ་བར་དོ་ཕོག ཨི་སི་རེལ་གྱི་དམག་ཁྲལ་སྲིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་བ། ཨུ་རུ་སུའི་གླུ་གར་དགོང་ཚོགས་ལ་གཏོར་རྒོལ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕྲིན་གསར། ཨུ་རུ་སུའི་ཉིང་རྡུལ་ནུས་ཤུགས། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བཞིན་པ་སོགས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG