ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

ཀི་སེན་ཇར་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་བརྟེན་རྒྱ་ནག་འཛམ་གླིང་གི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནས་ཁྱབ་གདལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ལ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་གི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ཏེ་དོགས་ཟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་དོན་དངོས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ལས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཏུ་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་ཞིག་ཐེབས་བཞིན་ཡོད་པའི་ཐད། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཊེག་སེ་སི་མངའ་སྡེའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་བྷ་རེ་ཌི་ལེ་ཐ་ཡེར་དང་རྒྱ་ནག་གི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ལཱེན་ཁྲའོ་ཧན་གཉིས་ཀྱིས་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་བ་ཞིག

XS
SM
MD
LG