ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༡

ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་གི་སྐྱོན་འཛུགས་ལ་ལན་འདེབས།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལ་འབྱུང་བཞིན་པའི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནད་དོན་དང་དེ་བཞིན་བོད་པ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་དབུ་བླ་སྐྱབས་རྗེ་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེས་ངན་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་འདྲ་མིན་ཞིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཉེ་ལམ་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་སྐྱོན་འཛུགས་ཁག་ལ་ལེན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གནང་བའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་བཀྲམ་ཡོད་པའི་སྐོར། རིག་འཛིན་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG