ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

བྱང་ཀོ་རི་ཡས་ཨ་རིར་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་འཛིན་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགོ་ཁྲིད་ཀིམ་ཇོང་ཨུན་གྱིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་བྷ་ཌན་གྱི་གཞུང་འཛིན་ལྷན་ཁང་ལ་གྲོས་མོལ་དང་གདོང་ཐུག་གི་སྲིད་ཇུས་གཉིས་ཀ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱ་དགོས་ཞེས་གཞུང་གི་ལས་སྣེ་ཚོར་བཀའ་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཞིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG