ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༣

རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སློབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆེ་ཕྱིན་ཏེ་མི་དམངས་སྟོང་ཚོ་མང་པོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཚེས་༡༤དང་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ལ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་རིམས་ནད་འདི་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG