ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

ཇཱོ་ཤི་ཝ་ཝང་གིས་ངོ་རྒོལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཁེ་རི་ལམ་གྱིས་དོགས་ཅན་པ་རྣམས་རྒྱ་ནག་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའི་ཁྲིམས་གཞི་དངོས་སུ་ཕྱིར་འཐེན་གཙང་མ་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་རུང་ཧོང་ཀོང་གི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ་འདི་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་མིན་ཞེས་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བའི་འགོ་ཁྲིད་གཙོ་གྲས་ཇཱོ་ཤི་ཝ་ཝང་གིས་ཐེ་ཝན་དུ་གསར་འགོད་པ་ཚོར་བརྗོད་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG