ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༥

སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་གྱིས་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་འཛམ་གླིང་གི་སའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ཚོགས་ཆེན་ལ་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་མེད་པར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཤིང་། རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་ནི་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཁག་ཁ་དན་ཚིག་ལ་མི་གནས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG