ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༥

སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་ལ་བསྐྱར་དུ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ངེས་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། སྲིད་འཛིན་བྷ་ཊན་ད་བར་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཁྲོད་དུ་སྐུ་ན་བགྲེས་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་ཁོང་ལ་བསྐྱར་དུ་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ངེས་འགྱུར་ཡོད་པར་གཞོན་སྐྱེས་འོས་འཕེན་པ་ཚོས་སྐུ་ན་བགྲེས་པའི་བྷ་ཊན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གི་རེད་དམ་ཞེས་པའི་གནས་ཚུལ།

XS
SM
MD
LG